Informacje o przychodni

W Przychodni Rodzinnej MEDICA świadczymy usługi medyczne
z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia realizowane są w oparciu o:

  • gabinet lekarza rodzinnego

  • gabinet lekarza pediatry

  • gabinet pielęgniarki środowiskowej

  • gabinet położnej środowiskowej

  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  • punkt szczepień