Cennik usług komercyjnych

Porada lekarska

150zł

Wizyta domowa

250zł

Iniekcje podskórne / domięśniowe

30zł

Iniekcje dożylne

60zł

Opatrunek i toaleta rany

50zł

Zaopatrzenie rany

50zł

Badanie EKG

50zł

Zaświadczenie wydane na życzenie pacjenta

50zł

Strona kopii dokumentacji medycznej

0,50zł

Strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej

8zł