Cennik usług komercyjnych

Porada lekarska

100zł

Wizyta domowa

150zł

Iniekcje podskórne / domięśniowe

15zł

Iniekcje dożylne

30zł

Opatrunek i toaleta rany

30zł

Zaopatrzenie rany

50zł

Badanie EKG

30zł

Zaświadczenie wydane na życzenie pacjenta

50zł

Strona kopii dokumentacji medycznej

0,30zł

Strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej

8zł