Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poza godzinami pracy przychodni POZ przy pogorszeniu stanu zdrowia lub nagłym zachorowaniu pacjent korzysta z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stacjonarnej, a w uzasadnionych medycznie przypadkach z pomocy wyjazdowej do domu.


Najbliższe punkty:

SPZOZ Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21
tel. (22) 783 52 25, 500 177 102

SZPZLO Warszawa Wawer, ul, Warszawska 55
tel. (22) 489 72 70, 504 250 564

SZPZLO Warszawa Wawer, ul. Dr Józefa Strusia 4/8
tel. (22) 590 09 50, 504 250 560