Aktualności

01.09.2016
Bezpłatne leki dla Seniorów - Projekt Leki 75+

Od 1 września 2016 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Zdrowia projekt skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki mają ukończony 75 rok życia.

 

Jakie leki będą bezpłatne?

Bezpłatne będą leki, które mają zastosowanie w chorobach wieku podeszłego, znajdujące się w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów "S". Pierwsza lista leków obowiązuje już od 1 września 2016 r. i będzie aktualizowana co dwa miesiące, razem z obwieszczeniem refundacyjnym. Aktualną listę leków można znaleźć tutaj: http://75plus.mz.gov.pl/

 

Kto może wystawić receptę?

Receptę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej POZ, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej POZ lub lekarz wystawiający receptę dla siebie lub dla rodziny.

 

Jak będzie oznaczona recepta?

Recepta będzie oznaczona literą "S", którą lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wystawiania recept wpisują w polu "kod uprawnień dodatkowych".

Ważne: Farmaceuta nie ma uprawnień do uzupełniania tej informacji.